Chính sách đổi trả hàng

 • Quý khách có thể trả hàng trong vòng 24h
 • sau khi nhận được sản phẩm.và trừ 20% giá trị sản phẩm
 • Lưu ý: Phí vận chuyển sản phẩm sẽ do quý khách thanh toán
 • theo mức giá các bên vận chuyển quy định

1. Điều kiện trả hàng

 • Còn phiếu xuất kho kiêm bảo hành.
 • Hàng hoá còn nguyên vẹn nguyên seal
 • Hộp sản phẩm còn nguyên vẹn không bị móp méo, rách nát.
 • Sản phẩm không bị trầy xước, vỡ hay va đập mạnh.
 • Sản phẩm chưa được kích hoạt sử dụng.
 • Sản phẩm không bị vào nước.
 • Còn nguyên quà tặng quà khuyến mãi đi kèm (nếu có).

2. Cách thức trả hàng

 • Quý khách vui lòng cung cấp mã đơn hàng hoặc phiếu xuất kho kiêm bảo hành.
 • Quý khách có thể trực tiếp mang sản phẩm
 • và phiếu xuất kho kiêm bảo hành tới ACE Tech để làm thủ tục trả hàng.
 • Nếu quý khách ở xa có thể gửi sản phẩm + hoá đơn kiêm phiếu bảo hành
 • tới ACE Tech bằng đường chuyển phát (Viettel, GHN, GHTK, J&T, EMS, DHL…)
 • Khi nhập được hàng ACE Tech sẽ tiến hành thanh toán ngay cho quý khách bằng tiền mặt
 • hoặc chuyển khoản theo số TK do quý khách cung cấp.
 • Lưu ý: Phí vận chuyển quý khách sẽ phải tự thanh toán
 • cho các bên vận chuyển theo mức giá họ đề ra

Thông tin nhận trả hàng:

 • ACE Tech
 • Điện thoại: 0843.18.35.36
 • Email: acetech0799@gmail.com
 • HCM: 59/6Z Tiền Lân 1 , Bà Điểm, Hóc Môn – TP.HCM

3. Cách thức hoàn tiền

 • Khi nhận được hàng ACE Tech sẽ tiến hàng thanh toán
 • cho quý khách bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo TK do quý khách cung cấp

Lưu ý: ACE Tech sẽ trừ 20% phí bồi thường sản phẩm.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG
 • Quý khách được phép đổi hàng miễn phí trong vòng 72h
 • nếu đổi sang cùng sản phẩm nhưng khác màu sắc.
 • Quý khách được phép đổi sang sản phẩm có giá trị lớn hơn nhưng sẽ phải bù tiền chênh lệch.
 • Quý khách được phép đổi sang sản phẩm giá trị thấp hơn và được hoàn tiền chênh lệch.

Lưu ý: Phí vận chuyển sản phẩm sẽ do quý khách thanh toán theo mức giá các bên vận chuyển quy định

1. Điều kiện đổi hàng
 • Còn phiếu xuất kho kiêm hoá đơn bảo hành.
 • Hàng hoá còn nguyên vẹn nguyên seal
 • Hộp sản phẩm còn nguyên vẹn không bị móp méo, rách nát.
 • Sản phẩm không bị trầy xước, vỡ hay va đập mạnh.
 • Sản phẩm chưa được kích hoạt sử dụng.
 • Sản phẩm không bị vào nước.
 • Còn nguyên quà tặng quà khuyến mãi đi kèm (nếu có).
 • 2. Cách thức đổi hàng
 • Quý khách vui lòng cung cấp mã đơn hàng hoặc phiếu xuất kho kiêm bảo hành. 
 • Quý khách có thể trực tiếp mang sản phẩm và phiếu xuất kho kiêm bảo hành tới ACE Tech để làm thủ tục đổi hàng. 
 • Nếu quý khách ở xa có thể gửi sản phẩm + hoá đơn kiêm phiếu bảo hành tới ACE Tech bằng đường chuyển phát (Viettel, GHN, GHTK, J&T, EMS, DHL…) 
 • Khi nhập được hàng ACE Tech sẽ tiến hành đổi hàng mới cho quý khách và tính phí chênh lệch.

Lưu ý: Phí vận chuyển quý khách sẽ phải tự thanh toán cho các bên vận chuyển theo mức giá họ đề ra.

Thông tin nhận đổi hàng:

 • ACE Tech
 • Điện thoại: 0843.18.35.36
 • Email: acetech0799@gmail.com
 • HCM: 59/6Z Tiền Lân 1 , Bà Điểm, Hóc Môn – TP.HCM

3. Cách thức thanh toán phí chênh lệch.

 • Với sản phẩm có giá trị lớn hơn khách hàng vui lòng thanh toán phần chênh lệch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới TK 
 • Với sản phẩm có giá trị thấp hơn ACE Tech sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho quý khách theo số TK do quý khách cung cấp ngay lập tức

Xin chân thành cảm ơn quý khách.